WALDEMAR ELWART
Koordynator projektu

Jestem pomysłodawcą projektu. Idea przyszła mi do głowy w sierpniu 2001 i od tamtej pory wprowadzam ją w życie, upowszechniając wiedzę o ciekawych formach architektury sakralnej Europy. Pracownik Muzeum Narodowego w Gdańsku.


AGNIESZKA BEDNAREK
Asystentka koordynatora

Etnolog i literaturoznawca, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Interesuje się kulturą symboliczną, zwłaszcza duchowością oraz religijnością (szczególnie w perspektywie postsekularnej) – jej różnorodnymi przejawami w literaturze, sztuce i życiu codziennym. Pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku, dziedziczące zbiory i tradycje dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881), należy do najstarszych w Polsce.

Gmach główny mieści się w późnogotyckim klasztorze franciszkańskim, zaadaptowanym w latach 1867–1871 do celów muzealnych. Zasadniczy trzon zbiorów placówki stanowiła kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814), licząca kilka tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX w., przekazana miastu testamentem właściciela. Pod koniec II wojny światowej budynek został w 65% zniszczony, a znaczna część zbiorów zaginęła. Pierwszą powojenną ekspozycję otwarto w 1948.

Obecnie Muzeum Narodowe tworzą następujące oddziały:

  • Oddział Sztuki Dawnej – mieści się w gmachu głównym;
  • Oddział Sztuki Nowoczesnej – z siedzibą w Oliwie, w Pałacu Opatów;
  • Oddział Etnografii – znajduje się w Spichlerzu Opackim;
  • Zielona Brama – jest miejscem wystaw czasowych;
  • zbiory fotograficzne prezentuje Gdańska Galeria Fotografii na Głównym Mieście;
  • Muzeum Hymnu Narodowego – mieści się w dworku Józefa Wybickiego w Będominie koło Kościerzyny;
  • Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.

W Oddziale Sztuki Dawnej możemy obejrzeć zbiory reprezentujące średniowieczną plastykę pomorską, dzieła złotników gdańskich (XV–XIX w.), bogatą kolekcję ceramiki (fajanse z Delft, gdańskie, niemieckie, szwedzkie i francuskie oraz porcelana miśnieńska i berlińska). Galeria Malarstwa Gdańskiego prezentuje dzieła malarzy związanych ze środowiskiem artystycznym miasta od XV do poł. XX w. (np. obrazy Antona Möllera i Jacoba Wessla).
W Galerii Malarstwa Niderlandzkiego prezentowane są m.in. prace Ferdinanda Bola, Jana Brueghla zw. Młodszym i Jana van Goyena. Chlubą gdańskiego muzeum jest jedno z najcenniejszych dzieł w polskich zbiorach muzealnych – tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (1433–1494), artysty należącego do największych twórców niderlandzkich.

Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego ze swoją Galerią Polskiej Sztuki Nowoczesnej prezentuje około 400 dzieł najwybitniejszych polskich artystów XIX i XX w. W zbiorach znajdują się też nielicznie reprezentowane dzieła Wassilego Kandinskiego, Marca Chagalla, Georgesa Braque’a, Fernanda Légera, Güntera Grassa. Wystawy czasowe przedstawiają interesujących twórców i najciekawsze zjawiska w sztuce polskiej XIX i XX w. Oddział ten organizuje wystawy problemowe i monograficzne, a także realizuje projekty o charakterze konkursowym.

Wystawy, galerie i zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku tworzą wyjątkową szansę poznania artystycznego dorobku tysiącletniego Gdańska, sztuki i rzemiosła wielu ośrodków europejskich, a także najważniejszych nurtów w sztuce polskiej w kontekście ewolucji sztuki europejskiej.

www.muzeum.narodowe.gda.pl