• POSZUKIWANIE I DOKUMENTACJA

  Zespół złożony z etnologów i fotografów będzie poszukiwał pomorskich kapliczek i prowadził ich dokumentację, zarówno wizualną, jak i opisową. Nasi eksperci zbadają, jaką rolę odgrywają wiejskie kapliczki w życiu lokalnych społeczności, a fotografowie wykonają zdjęcia, które znajdą się na naszej stronie internetowej i umożliwią Państwu wirtualne spacery wokół fotografowanych obiektów.

 • MUZYKA DLA KAPLICZEK I KOŚCIOŁÓW

  Ludowa muzyka sakralna z Norwegii, Islandii i Pomorza stanie się inspiracją do stworzenia utworów wzbogacających naszą planowaną produkcję filmową i prezentowanych podczas siedmiu koncertów. Zadania tego podejmie się kompozytor Rafał Kowal, autor muzyki filmowej i teatralnej, przy współpracy dr Dagmarą Łopatowską-Romsvik z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, znawczynią folklorystycznej muzyki kręgu skandynawskiego.

 • FILM

  Ciekawą formą popularyzacji wiedzy o wybranych przez nas obiektach sakralnych będzie film artystyczno-promocyjny, który zamierzamy wykorzystywać podczas spotkań edukacyjnych w Lędowie, Sławoszynie oraz w Budapeszcie. Planujemy również emisję w lokalnych stacjach telewizyjnych.

 • MONOGRAFIE

  Potencjał naukowy naszego przedsięwzięcia zostanie potwierdzony dzięki dwóm unikatowym monografiom, popularyzującym obiekty sakralne z odmiennych części Europy. Doktor Wojciech Tadeusz Lange stworzy pierwszą w języku polskim monografię norweskich kościołów stavkirke, a dr Tomasz Siemiński – pierwszą anglojęzyczną monografię kapliczek Pomorza Gdańskiego.

 • MYSZKĄ PO MAPIE

  Będziemy kontynuować dodawanie obiektów do MAPY stworzonej na potrzeby naszego poprzedniego projektu Ocalić Narodową Spuściznę. Dokładnie określone współrzędne geograficzne wszystkich obiektów pozwolą odnaleźć nawet najbardziej ukrytą kapliczkę. Bogata dokumentacja fotograficzna, dostępna dzięki technologii PhotoSynth, pozwoli również – bez wychodzenia z domu – na obejście każdej kapliczki w trójwymiarowej przestrzeni oraz na dokładne przyjrzenie się jej detalom.

 • PODRÓŻ DO ISLANDII, FOTOGRAFOWANIE NORWEGII

  Nasz zespół podczas pobytu na Islandii wykona fotografie dokumentalne, będące podstawą wirtualnych spacerów, oraz fotografie artystyczne islandzkich kościołów, które prezentować będziemy na wystawach i naszych stronach internetowych.

 • ARTYŚCI I KAPLICZKI

  Oprócz fotografii dokumentalnych planujemy również wykonanie zdjęć artystycznych kapliczek Pomorza Gdańskiego. Do współpracy zaprosimy artystów z Norwegii i Islandii (Wlodek Witek, Jónas Hallgrímsson) oraz Polski (Dariusz Kula, Tomasz Zerek, Magdalena Ubysz i Marek Piosik). Posługując się zróżnicowanymi technikami fotograficznymi, artyści stworzą autorskie portrety pomorskich kapliczek.

 • Z WIZYTĄ W NORWEGII

  Nasz zespół wybierze się do Norwegii, gdzie wykonane zostaną fotografie dokumentalne, będące podstawą wirtualnych spacerów, oraz fotografie artystyczne norweskich kościołów stavkirke, które prezentować będziemy na wystawach i naszych stronach internetowych.

 • WYSTAWY

  Zwieńczeniem projektu Ostańce Próśb będzie multimedialna wystawa, którą planujemy pokazać w czterech miejscach: w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Gerduberg Cultural Center w Reykjaviku, Muzeul Naţional al Ţăranului Român w Bukareszcie oraz Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspozycja przybliży Państwu piękno wybranych obiektów sakralnych i pozwoli zapoznać się z unikatowymi elementami europejskiego dziedzictwa kulturowego.