TOMASZ SIEMIŃSKI
Polska

Ukończył studia etnograficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (1982–1987) i podyplomowe studia muzealnicze na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (2003–2004). W 2007 obronił doktorat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie (Dział Etnograficzny). Zainteresowania badawcze to przede wszystkim sztuka nieprofesjonalna, ikonosfera w kulturze popularnej, a także dawny i współczesny folklor. Od 2008 Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku. Od 2009 członek Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.