MARTA SZASZKIEWICZ
Polska

Studentka etnologii na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywnie włącza się w życie akademickie. Zasmakowała działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów jako koordynator projektów oraz członek Komisji Rewizyjnej. Pisze artykuły do gazety „Impuls” NZS UG. W Studenckim Kole Naukowym Etnologów zajmuje się finansami jak również koordynowaniem Konkursu Antropologicznego na Pomorzu.