MACIEJ MISZA BOROWICZ
Polska / Kompozytor

Artystycznie dorobił się kilku dużych form: Msza o św. Józefie, Msza o św. Janie, Msza Niedzieli Palmowej, Oratorium Transitus. Jest także autorem muzyki do spektaklu „Księga śpiewów żałobliwych”, scenariusza Ryszarda Ronczewskiego. Nie cierpi skali temperowanej więc ucieczki od niej są słyszalne w niemal wszystkich dotychczasowych produkcjach. Prywatnie ceni wszelkie przejawy kultury regionalnej.