ALICJA SZWARCZYŃSKA
Polska

Studentka etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działaczka w sektorze edukacji nieformalnej.