Ostańce Próśb [Siste bønnesteder] er et omfattende prosjekt som tar sikte på å dokumentere utvalgte sakrale gjenstander fra Polen, Norge og Island, samt å bidra til økt kunnskap om dem. Det er en fortsettelse av prosjektet Ocalić Narodową Spuściznę [Å bevare den nasjonale kulturarven] fullført i 2011, og det dekker større område og flere gjenstander som skal undersøkes.

I forbindelse med prosjektet Ostańce Próśb, som er planlagt til årene 2013 – 2016, ønsker vi å gjennomføre en nøyaktig visuell og etnografisk dokumentasjon av minimum 1500 sakrale anlegg: „veikapeller” fra slike områder som Kociewie, Żuławy, Powiśle, sørlige Kaszuby og Pojezierze Słowińskie, samt islandske og norske kirker. Vi har tenkt å ta bilder av gjenstandene, lage dokumentarfilmer og gjennomføre samtaler ute i terrenget, også i form av lydopptak.

Dokumentasjonen skal utarbeides av en forskergruppe som består av en fotograf og to etnografer som har som formål å finne så mange kapeller som mulig, få vite om deres opphav, finne deres skapere, samt å undersøke hvilken rolle kapellene spiller i lokalsamfunnets liv. På denne måten blir det mulig å undersøke deres medvirkende karakter og bestemme deres rolle i utvikling av regionens historie.

Deretter skal vi reise til nord Europa. Vi skal se hvordan våre samarbeidspartnere i Norge og Island arbeider. Vi vet at de har en meget godt utviklet dokumentasjon av sakrale gjenstander og at de gjennomfører omfattende tiltak for å fremmer kulturarv. Vi vil gjerne nyte deres erfaring og starte en internasjonal dialog på tvers av generasjoner.

På hvilken måte ønsker vi å vekke Deres interesse og oppmuntre til å utdype kunnskap om folkelige sakrale gjenstander?


På hvilken måte vil vi forsøke å vekke Deres interesse for å utdype kjennskapet til folkelige sakrale gjenstander?

Fyrsta skref...

Vi skal fortsette med å legge gjenstander til KARTET som er utarbeidet i forbindelse med vårt forrige prosjekt Ocalić Narodową Spuściznę. Oppføring av nøyaktige geografiske koordinater av alle gjenstander gjør det mulig å finne enda det mest skjulte kapellet. En rik fotodokumentasjon, tilgjengelig gjennom PhotoSynth, muliggjør – uten at man trenger å gå ut – å gå rundt hver gjenstand i tredimensjonalt rom og se på detaljene.

Önnur skref...

Vi ønsker å presentere innsamlet og vitenskapelig strukturert kunnskap om pommerske og skandinaviske sakrale gjenstander gjennom planlagte utstillinger, møter og konserter. Ett av hovedmålene med prosjektet Ostańce Próśb er å fremme kunnskap om utvalgte sakrale gjenstander, særlig i sammenheng med den flerkulturelle tradisjonen. Vi skal fremme den blant annet i løpet av fire planlagte utstillinger – i Gdańsk, Reykjavik, Bukarest og Poznań – samt i løpet av tre informasjons- og opplæringsmøter – i Sławoszyn (på Kaszuby), som ligger på grensen mellom Żuławy og Kociewie, Lędowie og i Budapest.

?ri?ja skref...

Dere kommer til å få en unik monografi av sakrale gjenstander forberedt av spesialister fra følgende fagområder: skandinavistikk og etnografi. Monografien av norske stavkirker utarbeides av kjenner av den skandinaviske trearkitekturen dr Wojciech Tadeusz Lange fra Adam Mickiewicz Universitet, mens pommerske kapeller blir beskrevet av dr Tomasz Siemiński, daglig leder i Den polske folkelige forening. Begge bøkene skal overleveres til offentlige biblioteker i Polen, Norge og på Island, og på denne måten bidrar vi til å øke kunnskapen om den unike sakrale arkitekturen i to forskjellige kulturområder.

SAMARBEIDSPARTNERE:

National Museum of Iceland
Gerduberg
Reykjavik City Museum
Museum of Cultural History, University of Oslo
Riksantikvaren
Nasjonalbiblioteket
Fortidsminneforeningen

SAMARBEID:

Instytut Polski w Budapeszcie (Det polske instituttet i Budapest)
National Museum of the Romanian Peasant, Bucharest

KONTAKT:

Muzeum Narodowe w Gdańsku (Nasjonalmuseet i Gdańsk)
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
tlf. +48 58 301 68 04
fax. +48 58 301 11 25

Waldemar Elwart
Prosjektleder
tlf. : +48 583 075 912 int. 103 tlf. Mobil.
+48 602 103 360
w.elwart@ostanceprosb.pl
www.ostanceprosb.pl

Justyna Gabriel
Prosjektleders assistent
tlf: +48 583 075 912 int. 103
j.gabriel@ostanceprosb.pl
www.ostanceprosb.pl

Prosjektet gjennomføres av Nasjonalmuseet i Gdańsk, delfinansiert fra Programmet for å fremme kulturelt mangfold og kunst som en del av den europeiske kulturarven, delfinansiert av EØS finansieringsmekanisme.