Przyszedł maj, więc przy kapliczkach odbywają się nabożeństwa.


Wybraliśmy się na Kaszuby, żeby je sfilmować. Przygotowany materiał posłuży nam do zmontowania edukacyjno-artystycznego filmu, który prezentować będziemy na spotkaniach i planowanej przez nas wystawie.